นักศึกษาวิชาทหาร LCCT ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็ขพระราชินีในรัชกาลที่9
นักศึกษาวิชาทหาร LCCT จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทั้งนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารสำนักงานการไฟฟ้า จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา