LCCT ออกบูธนิทรรศการงานฤดูหนาวและกาชาด จังหวัดลำปาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำหัวหน้าสาขาและคณะครู เข้าร่วมจัดนิทรรศการการเรียนรู้ ในบูธของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ร่วมจับมือและผลัดเปลี่ยนกันจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ ภายในงานฤดูหนาวและงานกาชาด จ.ลำปาง ที่จัดขึ้นประจำทุกปี โดยในวันนี้ LCCT นำนวัตกรรม IoT Smart Home เข้าร่วมกิจกรรม