นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา2561
นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนามศฝ.นศท.มทบ.32 เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561 ของพื้นที่ จังหวัดลำปาง ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ปกครอง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารและผู้มีเกียรติร่วมพิธีประมาณ 5,000 คน