LCCT แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
งานวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี นำโดย อ.อินทิรา ทนันไชยชมภู และ อ.สุพิชญา พันธวัฒน์ ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยให้ข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกให้กับน้อง ๆ ในการตัดสินใจศึกษาต่อในสายอาชีพ