นักศึกษา LCCT เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาช่างเชื่อมอุตสาหกรรม
นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน ระดับ ปวช.2 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาช่างเชื่อมอุตสาหกรรม ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค10 ลำปาง ระหว่างวันจันทร์ ที่ 3 ถึง วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561