ทีมงานคณะอาจาร์ยและนักศึกษา LCCT ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน แนะแนว และ ให้ความรู้ด้านประโยชน์จากการศึกษาต่อสายอาชีพ
ทีมงานคณะอาจาร์ยและ นักศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน แนะแนว และ ให้ความรู้ด้านประโยชน์จากการศึกษาต่อสายอาชีพในพื่้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้น้อง ๆ ที่สนใจการศึกษาสายอาชีพ