พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบรอบ ๘๖ พรรษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี และ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง