เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารให้นักศึกษา LCCT
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารให้นักศึกษา LCCT ในเรื่องของพรบ.จราจรทางบกซึ่งจะมีการบันทึกเทียบปรับลงบนระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบของกรมการขนส่งทางบก และเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการเล่นการพนันออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก ซึ่งทำให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้และได้ตระหนักถึงโทษตามกฏหมายที่ผู้กระทำความผิดจะได้รับ