คณะผู้บริหารและบุคลากร LCCT ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยบุคลากร LCCT ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เกณิกา ช่วยเจริญ ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในการนี้ผู้บริหาร คณะอาจารย์และบุคลากร ได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับกับการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ