LCCT เปิดเรียนวันแรก บรรยากาศแสนอบอุ่น
ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษา เนื่องในวันเปิดภาคเรียน จากนั้น ผู้อำนวยการฯ งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา พบปะนักศึกษาเพื่อให้ข้อมุลต่าง ๆ ในการเรียนการสอน โดยนักศึกษาได้รับการต้อนรับจากคณะอาจารย์อย่างอบอุ่น และใชช่วงบ่ายนักศึกาาทุกระดับชั้นเข้ารับการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง พรบ.จราจรทางบก โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ. สิงห์ชัย วงค์ปินตา รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองลำปาง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักศึกษา