LCCT ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี 2561 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
อาจารย์ เกณิกา ช่วยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษา LCCT ได้ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี 2561 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พื้นที่จำนวน 4 ไร่