พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบรอบ ๘๖ พรรษา
10/08/2561 เวลา 15:48:10

 

LCCT จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
02/07/2561 เวลา 12:19:47


 

LCCT จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เพื่อเป็นสิริมงคลประจำปีการศึกษา 2561
02/07/2561 เวลา 12:13:30

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา LCCT เข้าร่วมโครงการสัมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
25/06/2561 เวลา 11:11:08


 

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารให้นักศึกษา LCCT
14/06/2561 เวลา 08:58:00

 

คณะผู้บริหารและบุคลากร LCCT ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
04/06/2561 เวลา 12:56:02


 

LCCT อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
03/06/2561 เวลา 22:01:26

 

LCCT เปิดเรียนวันแรก บรรยากาศแสนอบอุ่น
30/05/2561 เวลา 17:51:51


 

LCCT ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี 2561 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
29/05/2561 เวลา 12:51:29

 

LCCT ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
28/05/2561 เวลา 11:15:41


 

LCCT ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
25/05/2561 เวลา 15:50:21

 

LCCT เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
08/02/2561 เวลา 09:50:11