LCCT เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
08/02/2561 เวลา 09:50:11

 

คณะอาจารย์ LCCT ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันอสัญกรรมของ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
17/07/2560 เวลา 15:13:33


 

LCCT แห่เทียนพรรษา
17/07/2560 เวลา 15:07:47

 

" วิศวกรรมศาสตร์ LCCT เตรียมพื้นฐานวิศวกรรม อบรมพื้นฐานไฟฟ้าในรถยนต์"
17/07/2560 เวลา 14:57:32


 

นักศึกษาวิชาทหาร LCCT ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็ขพระราชินีในรัชกาลที่9
15/06/2560 เวลา 10:38:17

 

LCCT บริการชุมชน อบต.บ้านเป้า
27/05/2559 เวลา 11:43:15