ปฏิทินการทำงาน 2/2561
23/02/2562 เวลา 13:58:35

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
23/02/2562 เวลา 13:44:04


 

LCCT ออกบูธนิทรรศการงานฤดูหนาวและกาชาด จังหวัดลำปาง
23/12/2561 เวลา 18:01:54

 

นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ สอบสัมภาษณ์และยื่นโควต้าเพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17/12/2561 เวลา 10:26:47


 

นักศึกษาสาขาการบัญชี ทัศนศึกษาและปฏิบัติธรรม ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
11/12/2561 เวลา 13:01:48

 

นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา2561
07/12/2561 เวลา 18:33:47


 

LCCT แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
07/12/2561 เวลา 13:50:35

 

นักศึกษาสาขาไฟฟ้าระดับ ปวส.2 เข้าทดสอบวัดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับที่ 1
07/12/2561 เวลา 11:59:38


 

นักศึกษา LCCT เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาช่างเชื่อมอุตสาหกรรม
07/12/2561 เวลา 11:54:06

 

LCCT ประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2561
14/11/2561 เวลา 10:03:26


 

LCCT เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College (VUC)
14/11/2561 เวลา 09:56:00

 

ทีมงานคณะอาจาร์ยและนักศึกษา LCCT ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน แนะแนว และ ให้ความรู้ด้านประโยชน์จากการศึกษาต่อสายอาชีพ
14/11/2561 เวลา 09:47:08